Prices

Edition Sets

Standard
loading M20
loading WAR
loading RNA
loading GRN
loading M19
loading DAR
loading RIX
loading XLN
Modern
loading MH1
loading HOU
loading AKH
loading MM3
loading AER
loading V16
loading KLD
loading EMN
loading SOI
loading OGW
loading BFZ
loading ORI
loading MM2
loading DTK
loading FRF
loading KTK
loading M15
loading JOU
loading BNG
loading THS
loading M14
loading MMA
loading DGM
loading GTC
loading RTR
loading M13
loading AVR
loading DKA
loading ISD
loading M12
loading NPH
loading MBS
loading SOM
loading M11
loading ROE
loading WWK
loading ZEN
loading M10
loading ARB
loading CON
loading ALA
loading EVE
loading SHM
loading MOR
loading LRW
loading 10E
loading FUT
loading PLC
loading TSP
loading TSB
loading CSP
loading DIS
loading GPT
loading RAV
loading SOK
loading CHK
loading DST
loading MRD
loading SCG
loading BOK
loading 9ED
loading 8ED
Vintage
loading C19
loading UBT
loading UMA
loading BBD
loading A25
loading 1E
loading V15
loading V14
loading IMA
loading W17
loading MS3
loading PZ2
loading MS2
loading EMA
loading PZ1
loading EXP
loading TPR
loading C14
loading VMA
loading C13
loading PR
loading NE
loading MM
loading CMD
loading UD
loading ME4
loading UL
loading EX
loading ME3
loading TE
loading ME2
loading MED
loading UZ
loading ST
loading WL
loading VI
loading MI
loading LGN
loading ONS
loading JUD
loading TOR
loading OD
loading PS
loading IN
loading AP
loading 7E

Cards

Name Buy Sell Stock
203 Saviors of Kamigawa Booster SOK - 1.00
40 Ideas Unbound SOK - 1.14
158 Pithing Needle SOK - 0.64
68 Footsteps of the Goryo SOK - 0.38
164 Oboro, Palace in the Clouds SOK - 0.20
144 Sakura-Tribe Scout SOK - 0.17
14 Kataki, War's Wage SOK - 0.15
42 Kami of the Crescent Moon SOK - 0.14
3 Celestial Kirin SOK - 0.11
9 Enduring Ideal SOK - 0.09
162 Mikokoro, Center of the Sea SOK - 0.09
38 Freed from the Real SOK - 0.08
35 Erayo, Soratami Ascendant SOK - 0.04
24 Promise of Bunrei SOK - 0.04 manatraders_seller1 (4x)
154 Ebony Owl Netsuke SOK - 0.02 manatraders_seller1 (4x)
84 One with Nothing SOK - 0.02
157 O-Naginata SOK - 0.02
25 Pure Intentions SOK - 0.01
148 Sekki, Seasons' Guide SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
10 Ghost-Lit Redeemer SOK - 0.01
19 Michiko Konda, Truth Seeker SOK - 0.01
27 Rune-Tail, Kitsune Ascendant SOK - 0.01
36 Eternal Dominion SOK - 0.01
44 Meishin, the Mind Cage SOK - 0.01
53 Sakashima the Impostor SOK - 0.01
60 Twincast SOK - 0.01
85 Pain's Reward SOK - 0.01
95 Burning-Eye Zubera SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
142 Reki, the History of Kamigawa SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
163 Miren, the Moaning Well SOK - 0.01
165 Tomb of Urami SOK - 0.01
87 Razorjaw Oni SOK - 0.01 manatraders_seller1 (3x)
31 Cloudhoof Kirin SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
43 Kiri-Onna SOK - 0.01
52 Rushing-Tide Zubera SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
102 Hidetsugu's Second Rite SOK - 0.01
134 Kami of the Tended Garden SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
161 Wine of Blood and Iron SOK - 0.01 manatraders_seller1 (4x)
12 Hand of Honor SOK - .009
21 Nikko-Onna SOK - .009
26 Reverence SOK - .009
37 Evermind SOK - .009
73 Kagemaro, First to Suffer SOK - .009
81 Maga, Traitor to Mortals SOK - .009 manatraders_seller1 (1x)
118 Thoughts of Ruin SOK - .009 manatraders_seller1 (1x)
145 Sasaya, Orochi Ascendant SOK - .009
146 Seed the Land SOK - .009
156 Manriki-Gusari SOK - .009
160 Soratami Cloud Chariot SOK - .009 manatraders_seller1 (3x)
13 Inner-Chamber Guard SOK - .008
18 Kiyomaro, First to Stand SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
41 Kaho, Minamo Historian SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
55 Shape Stealer SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
58 Soramaro, First to Dream SOK - .008
61 Akuta, Born of Ash SOK - .008 manatraders_seller1 (2x)
62 Choice of Damnations SOK - .008
71 Hand of Cruelty SOK - .008
72 Infernal Kirin SOK - .008 manatraders_seller1 (2x)
78 Kuon, Ogre Ascendant SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
80 Locust Miser SOK - .008
83 Neverending Torment SOK - .008
91 Adamaro, First to Desire SOK - .008
103 Homura, Human Ascendant SOK - .008 manatraders_seller1 (1x)
104 Iizuka the Ruthless SOK - .008 manatraders_seller1 (1x)
107 Jiwari, the Earth Aflame SOK - .008 manatraders_seller1 (1x)
110 Rally the Horde SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
113 Skyfire Kirin SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
119 Undying Flames SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
121 Arashi, the Sky Asunder SOK - .008 manatraders_seller1 (3x)
122 Ayumi, the Last Visitor SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
123 Bounteous Kirin SOK - .008 manatraders_seller1 (3x)
129 Endless Swarm SOK - .008 manatraders_seller1 (3x)
136 Masumaro, First to Live SOK - .008 manatraders_seller1 (4x)
150 Stampeding Serow SOK - .008
151 Iname as One SOK - .008 manatraders_seller1 (3x)
152 Ashes of the Fallen SOK - .008
153 Blood Clock SOK - .008
159 Scroll of Origins SOK - .008
7 Descendant of Kiyomaro SOK - .007
108 Oni of Wild Places SOK - .007 manatraders_seller1 (3x)
124 Briarknit Kami SOK - .007 manatraders_seller1 (3x)
131 Ghost-Lit Nourisher SOK - .007 manatraders_seller1 (4x)
4 Charge Across the Araba SOK - .006
8 Eiganjo Free-Riders SOK - .006 manatraders_seller1 (3x)
11 Hail of Arrows SOK - .006 manatraders_seller1 (2x)
49 Oboro Envoy SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
51 Overwhelming Intellect SOK - .006
56 Shifting Borders SOK - .006
59 Trusted Advisor SOK - .006
69 Ghost-Lit Stalker SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
76 Kemuri-Onna SOK - .006 manatraders_seller1 (2x)
77 Kiku's Shadow SOK - .006
82 Measure of Wickedness SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
90 Skull Collector SOK - .006
96 Captive Flame SOK - .006
97 Feral Lightning SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
99 Ghost-Lit Raider SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
114 Sokenzan Renegade SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
117 Sunder from Within SOK - .006
125 Dense Canopy SOK - .006
135 Kashi-Tribe Elite SOK - .006
147 Seek the Horizon SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
155 Ivory Crane Netsuke SOK - .006 manatraders_seller1 (4x)
1 Aether Shockwave SOK - .005
23 Presence of the Wise SOK - .005 manatraders_seller1 (4x)
39 Ghost-Lit Warder SOK - .005
54 Secretkeeper SOK - .005 manatraders_seller1 (2x)
67 Exile into Darkness SOK - .005
98 Gaze of Adamaro SOK - .005
101 Godo's Irregulars SOK - .005 manatraders_seller1 (3x)
120 Yuki-Onna SOK - .005 manatraders_seller1 (4x)
126 Descendant of Masumaro SOK - .005
132 Haru-Onna SOK - .005 manatraders_seller1 (3x)
138 Molting Skin SOK - .005
2 Araba Mothrider SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
5 Cowed by Wisdom SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
6 Curtain of Light SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
15 Kitsune Bonesetter SOK - .004 manatraders_seller1 (2x)
16 Kitsune Dawnblade SOK - .004 manatraders_seller1 (1x)
17 Kitsune Loreweaver SOK - .004 manatraders_seller1 (1x)
20 Moonwing Moth SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
22 Plow Through Reito SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
28 Shinen of Stars' Light SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
29 Spiritual Visit SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
30 Torii Watchward SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
32 Cut the Earthly Bond SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
33 Descendant of Soramaro SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
34 Dreamcatcher SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
45 Minamo Scrollkeeper SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
46 Moonbow Illusionist SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
47 Murmurs from Beyond SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
48 Oboro Breezecaller SOK - .004 manatraders_seller1 (2x)
50 Oppressive Will SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
57 Shinen of Flight's Wings SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
63 Death Denied SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
64 Death of a Thousand Stings SOK - .004 manatraders_seller1 (3x)
65 Deathknell Kami SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
66 Deathmask Nezumi SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
70 Gnat Miser SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
74 Kagemaro's Clutch SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
75 Kami of Empty Graves SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
79 Kuro's Taken SOK - .004 manatraders_seller1 (3x)
86 Raving Oni-Slave SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
88 Shinen of Fear's Chill SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
89 Sink into Takenuma SOK - .004
92 Akki Drillmaster SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
93 Akki Underling SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
94 Barrel Down Sokenzan SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
100 Glitterfang SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
105 Inner Fire SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
106 Into the Fray SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
109 Path of Anger's Flame SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
111 Ronin Cavekeeper SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
112 Shinen of Fury's Fire SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
115 Sokenzan Spellblade SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
116 Spiraling Embers SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
127 Dosan's Oldest Chant SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
128 Elder Pine of Jukai SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
130 Fiddlehead Kami SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
133 Inner Calm, Outer Strength SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
137 Matsu-Tribe Birdstalker SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
139 Nightsoil Kami SOK - .004 manatraders_seller1 (3x)
140 Okina Nightwatch SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)
141 Promised Kannushi SOK - .004 manatraders_seller1 (3x)
143 Rending Vines SOK - .004 manatraders_seller1 (3x)
149 Shinen of Life's Roar SOK - .004 manatraders_seller1 (4x)